Praktiske oplysninger: Siden den nye regering trådte til i 2011 er der sat fart på overgangen fra almindelig gammeldags post tilelektronisk post. Således har det været planen, at al post mellem det offentlige og den enkelte fra 1. nov.2014 er elektronisk, og således har alle myndige borgere fra denne dato af deres egen private e-boks. Og for så vidt folkekirken er en offentlig myndighed, er kommunikationen mellem folkekirken og borgeren også blevet elektronisk. Det er således via folkekirkens kontorer hos kordegnen eller hos den stedlige sognepræst, at fødsel, faderskab og dødsfald skal registreres.

Ved fødsel: En fødsel skal meddeles til kordegnen/sognepræsten i det sogn, hvor moderen har bopæl .Det er jordmoderen, der sørger for at sende beskeden videre hurtigst muligt efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal faderen desuden gennem borger.dk give kordegnen/sognepræsten besked via en ’Omsorgs- og ansvarserklæring’ inden 14 dage efter fødslen. Har kordegn/sognepræst ikke modtaget denne erklæring inden 14 dage, bliver spørgsmålet om faderskab sendt videre til statsforvaltningen til endelig afgørelse.

Ved dåb eller navngivelse: Et barn skal have et navn, indenfor seks måneder. Det sker enten ved dåb i kirken eller ved navngivning .Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst, som hører til det sogn, hvor man ønsker sit barn døbt. Man behøver således ikke at få sit barn døbt dér, hvor man bor. Det vælger man selv efternærmere aftale med den pågældende sognepræst. Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar samt mindst to og højst fire faddere. Forældrene kan godt noteres som faddere. En ’fadder’ er dels et vidne til dåben og dels ham og hende, som efter aftale med forældrene påtager sig forpligtelsen til at oplære barnet i den ’kristne børnelærdom’ i tilfælde af forældrenes død. I forbindelse med dåben udleveres en ’fødsels- og dåbsattest’. Ved navngivning retter man henvendelse til kordegn/sognepræst i sit bopælssogn om, hvilket navn man ønsker til sit barn, hvorefter man får udleveret en ’fødsels- og navneattest’. I øvrigt: En ’fødsels- og navneattest’ og en ’fødsels- og dåbsattest’ udleveres på forlangende og kan fås hos nærmeste kordegne- eller præstekontor uanset, hvor man er døbt/navngivet.

Vielse: Vielse aftales med sognepræsten. Inden vielsen henvender man sig til borgerservice og udfylder en blanket med anmodning om giftemål.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til kordegn/sognepræst eller man får bedemanden til at gøre det. Det skal ske til bopælssognet. Bisættelse eller begravelse/jordfæstelse aftaler man med sognepræsten det sted, hvor man ønsker den kirkelige handling foretaget, uanset om det er i bopælssognet eller et andet sted. Har afdøde skriftligt udtrykt ønske om at få sin aske spredt ud overåbent hav, skal det efterkommes. Afdødes ønske skal således skriftligt kunne dokumenteres.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om faderskab/omsorgs-og ansvarserklæring, om navngivning, om navneændring, anmodning om bisættelser/begravelser osv. kan alle findes på personregistrering.dk. Efter reglerne skal de kun bruges ’i særlige tilfælde’. ’Særlige tilfælde’ er bl.a., når man ikke har en computer, hvilket stadig ikke er et lovkrav. Man kan altid få hjælp og vejledning hos kordegnen/sognepræsten.

 

Henvendelse:

Sognepræst Torben Møllenbach,

Rekkendevej 39, Allerslev,

4720 Præstø

Tlf.nr: 55996017, e-mail: tom@km.dk

Træffetid: Alle hverdage efter aftale

 

Mandag: Fridag for præsten og kirkens øvrige personale. Kirken er derfor lukket for kirkelige handlinger

 

 

Allerslev Kirke

AL-EF10
AL-EF11
AL-EF12
Allerslev Kirke Postkort
P1010120
AL-AT36
ALL-VALG

Jungshoved Kirke

JU-EF31
JU-EF32
JU-PO01
JU-PO02
JU-TM1
JU-AT01
JU-AT21
JU-AT27
JUN-VALGT

    Arrangementsfolder for Allerslev og Jungshoved sogne

    Se den aktuelle her.


    Folderen om cykelvenlige vejkirker.

    Se den her.

    Find Jungshoved Kirke her.