KIRKEBLAD


Kirkebladet  for både Allerslev sogn og Jungshoved sogn indgår som en del af de pågældende sognes "sogneblad", som indeholder en bred palet af orienteringer og udkommer kvartalsvis.

De kirkespecifikke sider kan ses her:

Allerslev 26.NOVEMBER 2017 - 28.FEBRUAR 2018 (gudstjenester)

Allerslev 26.NOVEMBER 2017 - 28.FEBRUAR 2018 (kirkenyt)

Jungshoved 10.DECEMBER 2017 - 11.MARTS 2017

 

 


Arrangementsfolder udkommer 2 gange årligt

Omfatter arrangementer i begge sogne - vinter 2016-2017 kan ses her.

 

 

Allerslev Kirke

AL-EF10
AL-EF11
AL-EF12
Allerslev Kirke Postkort
P1010120
AL-AT36
ALL-VALG

Jungshoved Kirke

JU-EF31
JU-EF32
JU-PO01
JU-PO02
JU-TM1
JU-AT01
JU-AT21
JU-AT27
JUN-VALGT

    Arrangementsfolder for Allerslev og Jungshoved sogne

    Se den aktuelle her.


    Folderen om cykelvenlige vejkirker.

    Se den her.

    Find Jungshoved Kirke her.