KIRKEBLAD


Kirkebladet  for Jungshoved sogn indgår som en del af sognets "sogneblad", som indeholder en bred palet af orienteringer og udkommer kvartalsvis.

De kirkespecifikke sider kan ses her:

Jungshoved 07.FEBRUAR 2021 - 04.JULI 2021

 

 


Arrangementsfolder udkommer 2 gange årligt

Coronapause

 

 

Allerslev Kirke

AL-EF10
AL-EF11
AL-EF12
Allerslev Kirke Postkort
P1010120
AL-AT36
ALL-VALG

Jungshoved Kirke

JU-EF31
JU-EF32
JU-PO01
JU-PO02
JU-TM1
JU-AT01
JU-AT21
JU-AT27
JUN-VALGT

    Arrangementsfolder for Allerslev og Jungshoved sogne

    Se den aktuelle her.


    Folderen om cykelvenlige vejkirker.

    Se den her.

    Find Jungshoved Kirke her.