Jungshoved sogn

 

Præst

Torben Møllenbach

Allerslev Præstegård, Rekkendevej 39, 4720 Præstø.

Træffetid: Tirsdag-fredag efter aftale på telefon 55 99 60 17 eller mail: torm@km.dk

Mandag er fridag

 

Graver og medarbejderrepræsentant

Poul Hansen

Hovmarken 4, 4720 Præstø  -  tlf. 51 14 28 80  -  mail: jungshovedkirke@gmail.com

Træffetid: Tirsdag-fredag 12.00-12.30

 

Gravermedhjælper

Jette Jørgensen, Præstø  -  tlf.23 63 63 49

 

Organist

Elena Stilling  -  tlf. 21 26 66 08  -  e-mail: lena.stilling@gmail.com

 

 

Kirkesanger

Bodil Agerbo  -  tlf. 25 14 07 94  -  e-mail: bodilbennetzen@hotmail.com

 

 

Forretningsfører

Anne-Lise Nielsen, Elemvænget 7, Teestrup, 4690 Haslev - tlf. 24 25 11 51 mail: kirkekassen@gmail.com

 

Menighedsråd:

 

Formand 

Kirsten Thomsen

Stavreby Strandvej 23, 4720 Præstø  -  tlf.41 41 43 75 - mail: kirstenthomsen1@outlook.dk

Næstformand (repræsentant i præstegårdsudvalg)

Lene Pelck Gurskov

Stavreby Strandvej 44, 4720 Præstø  - tlf.23 70 83 01   -   mail: lg@gurskov.dk

 

 

Menigt medlem (kontaktperson personale & kasserer)


Grith Elisabeth Brygger

Bønsvigvej 23, 4720 Præstø  - tlf.21 42 75 09  -  mail: gebr@regionsjaelland.dk

 

 

Menigt medlem (kirkeværge, sekretær & medlem af valgudvalg)


Bent Pedersen

Jungshovedvej 65 B, 4720 Præstø  - tlf.24 80 08 32 - mail: bent10101950@gmail.com

 

 

 

 

Menigt medlem (repræsentant præstegårdsudvalg, medlem af valgbestyrelse og i pastoratets arrangementsudvalg) 

 

Janne-Lis Eskildsen, Mislehøjvej 4, Jungshoved, 4720 Præstø - tlf.51273336 - mail: ja.eskildsen@mail.dk

 

 

Bygningssagkyndig og i præstegårdsudvalg

Ole Torstensson  

Jungshovedvej 55 B, 4720 Præstø - tlf.40 74 94 37

Webmaster

Allan Terp

Tlf. 21482754 - mail: allanchristianterp@gmail.com