BegivenhedDato

Gudstjeneste i Ugledige ved sognepræst Torben Møllenbach

8. aug 14:30
15:30
8. aug 14:30 -
15:30

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

15. aug 10:30
11:30
15. aug 10:30 -
11:30

Gudstjenestee i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

22. aug 09:00
09:45
22. aug 09:00 -
09:45

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

22. aug 10:30
11:30
22. aug 10:30 -
11:30

Konfirmationer i Svinø og Køng kirker

28. aug  
28. aug  

Gudstjeneste i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

29. aug 09:00
09:45
29. aug 09:00 -
09:45

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

29. aug 10:30
11:30
29. aug 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

5. sep 10:30
11:30
5. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

12. sep 10:30
11:30
12. sep 10:30 -
11:30

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

19. sep 10:30
11:30
19. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

26. sep 09:00
09:45
26. sep 09:00 -
09:45

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

26. sep 10:30
11:30
26. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

3. okt 09:00
09:45
3. okt 09:00 -
09:45

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

3. okt 10:30
11:30
3. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

10. okt 09:00
09:45
10. okt 09:00 -
09:45

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

10. okt 10:30
11:30
10. okt 10:30 -
11:30

BELIGGENHED

Jungshoved Kirke har en sjælden smuk beliggenhed tæt ved borgbanken af det tidligere Jungshoved slot og nær bredden af det lille Stavreby Nor.

Dertil kommer, at kirkens ydre på grund af tårnets utraditionelle placering i sig selv har maleriske kvaliteter ud over det almindelige.

Den ensomme beliggenhed her i sognets sydvestlige hjørne er sikkert bestemt af slottet, som antagelig blev lagt i ruiner under svenskernes hærgen omkring 1660 og senere helt nedbrudt.

KIRKEBYGNINGEN

Bygningens ældste del er kor og skib, som stammer fra senromansk tid, omkring 1225-1250. Dette er bygget af af kridtkvadre og munkesten.

I tidlig gotisk tid blev skibet forlænget mod vest, og fra denne tid er endnu bevaret spor af et spidsbuet vindue mod nord.

I sengotisk tid, 1400-tallets sidste halvdel, fandt omfattende forandringer sted. Der opførtes støttepiller ved korets sydside og skibets østhjørner, og kirkens flade loft blev erstattet af hvælvinger. I samme periode byggedes mod nord det krydshvælvede sakristi og den underste del af tårnet, som først er blevet fuldført i begyndelsen af 1600-tallet. Årsagen til tårnets placering er sikkert, at det ellers ville komme for tæt på strandkanten. Tårnet har sandsynligt i starten fungeret som våbenhus, senere korsarm og endelig idag som gravkapel. 

Våbenhuset mod syd er antagelig også fra sengotisk tid, men savner sikre kendetegn. Kirkebygningen fremstår hvidkalket og taget er dækket med tegl.

I 1882 fik kirken rundbuede vinduer.

ALTERET

"BårseHerreds snedker" har omkring 1590 lavet den oprindelige altertavle, som ved resolution af 1799 blev fjernet fra sin rette plads og sat bag i kirken. I nyere tid blev den flyttet tilbage igen, men nu omdannet som ramme om et overkalket gipsrelief af Bertel Thorvaldsen, forestillende Kristus i Emaus.

Alterstagerne, som stammer fra 1649, er graveret med lensmand Ove Geddes og fru Dorte Urnes våben.

DØBEFONTEN

Den firkantede font er af brændt ler. På de fire sider er der Bertel Thorvaldsens relieffer, som forestiller Jomfru Maria med Jesusbarnet, Kristi dåb, "Lad de små børn komme til mig" og tre svævende engle. Dåbsfadet, hvorpå er fremstillet Spejderne i Kanaan bærende drueklasen, er et nederlandsk arbejde fra 1625. 

PRÆDIKESTOLEN

Højrenæssance prædikestolen fra omkring 1605-1610, er lavet på det Schrøderske værksted i Næstved. På hjørnerne findes dydehermer, som forestiller tro, håb, retfærdighed, styrke og klogskab, og i felterne findes evangelisterne.

STOLEVÆRK

Det gamle stoleværk er af fyr med vandret afsluttede gavle og glatte døre fra begyndelsen af 1800-tallet, blev i ca.1960 erstattet ag de nuværende smukke egebænke.

KALKMALERIER

Over hvælvene er der rester af gotiske kalkmalerier, og på hvælvene og på korets nordvæg er der i 1941 fremfraget meget morsomme og naive malerier fra sengotisk tid.

I koret er der en korsfæstelsesgruppe og i to hjørner på hvælvene ses narrehoveder med bjælder i huen. Ved det ene står årstallet 1510. Disse billeder blev restaureret i 1961-1962. På vestvæggen er der en sjælden, men desværre dårligt bevaret "dødedans". På sydvæggen ses mand og kvinde mellem djævle, muligvis en fortsættelse af dødedansen.

TÅRNRUMMET

Tårnets utraditionelle placering mod nord skyldes sikkert den nære kystlinie. Oprindelig blev tårnrummet benyttet som våbenhus, og da norddøren blev lukket, har det efter al sandsynlighed en tid gjort nytte som korsarm.

I 1780'erne indrettedes tårnrummet til gravkapel for kirketiendeejeren, stiftamtmand H.A.Brockenhuus d.1803 og hustru Elisabeth, født Holstein Ledreborg d.1786. De to ens sarkofager er udført af norsk marmor på samme tid. Over indgangen til gravkapellet findes en stentavle med Brockenhuus og Holsteins våben.

I gravkapellet står en ældre døbefont fra omkring 1790 af sandsten i Louis XVI stil.

LYSEKRONE

I koret hænger en smuk malmkrone i renæssance, som er fra begyndelse af 1600-tallet

KLOKKER

Jungshoved Kirke har to klokker. Den ældste er støbt i 1616 og den anden stammer fra 1897.

ORGELET

Kirkens seneste nyanskaffelse er orgelet, som er bygget af Frederiksberg Orgelbyggeri. Det har seks stemmer og passer med det lyse egetræ smukt sammen med de nye bænke og med det lyse kirkerum id et hele taget.

Orglet er fra 1969, og lad da til slut denne moderne brugsting minde om, at denne kirke så lidt som andre er et museum. Den er stadig rammen om menighedens liv og gudtjeneste og som sådan åben for alle.Velkomstfoldere

dansk, engelsk og tysk


       Mus over billede stopper billedskift - klik for forstør

       getimagepreviw2
       getimagepreviw3
       JU-AT50
       JU-AT51
       JU-AT52
       JU-AT53
       JU-AT54
       JU-BT1
       JU-BT2
       P1010159
       P1010160
       P1010161
       P1010162
       P1010163
       P1010164
       P1010165
       P1010166
       P1010167
       P1010168
       P1010169