BegivenhedDato

Højmesse i Allerslev Kirke Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

17. nov 10:30
11:30
17. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

24. nov 10:30
11:30
24. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

1. dec 10:30
11:30
1. dec 10:30 -
11:30

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

8. dec 10:30
11:30
8. dec 10:30 -
11:30

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

15. dec 10:30
11:30
15. dec 10:30 -
11:30

Velkommen til hjemmesiden for Allerslev og Jungshoved sogne

De to separate sogne har fælles sognepræst og samarbejder om arrangementer, der oftest afholdes i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke eller i Allerslev Præstegård.Allerslev og Jungshoved Menighedsråd sogneudflugt lørdag den 28.september 2019

Allerslev og Jungshoved sogne inviterer til en heldagstur til Hamburg, hvor vi skal besøge verdens største parkkirkegård: Friedhof Ohlsdorf.

Denne smukke park med de ca.36.000 rododendron blev etableret i 1877, er på 391 ha, og er arbejdsplads for 230 gartnere. To bybusruter går gennem området, hvor der er 25 stoppesteder. Her findes 12 kapeller, 1,5 mio. grave (i 2002 var der 1.600 begravelser og 4.300 urnenedsættelser), krigskirkegårde for faldne i de to verdenskrige m.m.

Vi starter fra Junghoved Kirke kl.7.00 og har opsamling ved Allerslev Kirke med afgang kl. 7.15. Efter planen er vi hjemme omkring kl. 20.00.

Turen koster 350,- kr. pr. person, og indbefatter transport med bus, morgen- og aftenbuffet på færgen, samt 3 håndmadder + 1 øl/vand, der indtages stående et sted på kirkegården. Hvis der er tid, vil der blive et ophold i Burg på hjemvejen.

Tilmelding til turen er nødvendig senest 1. september, gerne på mail:

bent10101950@gmail.com eller tlf.24 80 08 32.

Der vil være pladsbegrænsning. Deltagerliste udfærdiges, og ved over 52 personer laves venteliste. Betaling for turen skal ske senest 15.september til konto 0040 4470002323.

På vegne af menighedsrådene Inge, Grith, Eli og Bent


Foredrag og og orgelkoncert i Jungshoved Kirke Torsdag 3. okt. kl.19.00

Orglet i Jungshoved Kirke har 50 års jubilæum i år. Organist ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle, Erik Kure, holder foredrag om orglet og orgelbyggeren og giver koncert på orglet. 


2018 - Årets gang i Jungshoved Kirke

Kirkelige handlinger

I 2018 blev 8 døbt, og 10 blev enten begravet eller bisat fra Jungshoved Kirke; desuden blev 9 unge konfirmeret og 9 par blev viet.

Der blev afholdt 41 gudstjenester, og i alt var der i årets løb 68 kirkelige handlinger med sammenlagt knap 2.300 kirkegængere. Herudover deltog knap 400 personer i årets 10 kulturelle og sociale arrangementer.

Der er selvsagt stor variation i antallet af kirkegængere til de enkelte kirkelige handlinger; men i lighed med de seneste år har Jungshoved Kirke således i 2018 også været i brug mere end én gang pr. uge, og kirken har i gennemsnit været fyldt mere end en tredjedel op.

Økonomi

De samlede udgifter løb op i knap 1.3 mio. kr. til løn til kirkens ansatte - bortset fra løn og pension til præsten – samt til drift og vedligeholdelse af Kirken, Kirkegården, Graverboligen og Rejsestalden.

I år har der været ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse. Som mange sikkert har bemærket, er kirken og kirkegårdsmuren blevet kalket. Da der er meget cement i den puds, der i tidernes morgen er anvendt på tårnets vest side, er det vanskeligt at få kalken til at klæbe her; derfor er vest siden nu blevet malet med silikatmaling efter tilladelse fra Nationalmuseet. Desuden er der foretaget en del reparationer i Graverboligen for at reducere påvirkning af radon fra undergrunden, og senest er der kommet helt nye hynder på kirkebænkene, ligesom der er indkøbt nyt materiel til brug for Graveren.

Når alle sogne har aflagt regnskab, og disse er revideret, vil de senere på året være tilgængelige på www.sogn.dk.

Turisme

Udover de godt 2.500 kirkegængere, der årligt kommer i kirken eller deltager i Menighedsrådets arrangementer, er der de mange turister, der lægger vejen forbi kirken, hvilket vores gæstebog vidner om.

Og vi kan se, at mange turister stiller deres biler på kirkens parkeringsplads og benytter stedet som udgangspunkt for enten en cykel- eller travetur rundt på Jungshoved. På parkeringspladsen findes info-tavler med oplysninger både om stedets - især slotsbankens - historie og om mulige vandre- og cykelture på Jungshoved. I våbenhuset findes hæfter om kirken samt ekstra numre af bladet Jungshoved. Jungshoved Kirke er fortsat medlem af Vejkirkeordningen med angivelse af at være Cykelvenlig Vejkirke.

Menighedsråd og sognepræsten giver meget gerne en rundvisning i kirken; dette kan arrangeres ved at kontakte sognepræst Torben Møllenbach.

Planer for 2019

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister, og vi ønsker at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed til at tiltrække besøgende - også uden for de normale kirkelige handlinger.

Derfor ønsker vi at fastholde det attraktive miljø ved Rejsestalden, Graverboligen og Kirken gennem en høj vedligeholdelse standard, hvorfor vi planlægger at kalke såvel Rejsestalden som Graverbolig til næste år.

Og vi planlægger ligeledes at fortsætte samarbejdet med Lokalrådet, Pensionistforeningen og Jungshoveds Børn om fælles arrangementer.

Endelig ser vi, at flere og flere gravsteder på kirkegården ligger ubenyttede hen, hvilket især skyldes ændrede begravelsesmønstre, men også at familier ikke ønsker at bibeholde gravstederne lige så længe som tidligere. Derfor vil Menighedsrådet forsætte arbejdet med at indrette og tilpasse kirkegården til de fremtidige behov – et arbejde, som sognets beboere forventes at deltage i.

Indsamlinger i Jungshoved Kirke

I Jungshoved Kirke blev der i 2018 indsamlet i alt 2.631,50 Kr., som er blevet tildelt følgende:

Det Danske Bibelselskab: 250 Kr. fra Nytårskollekterne; Julekurven v/fr. Bettina Ellegård Jensen, Rødegårdsvej 37, 4720 Præstø: 1.081,50 Kr. fra Forårsindsamlingerne og Høstgudstjenesten; Danske Sømands- og Udlandskirker: 500 Kr. fra Efterårsindsamlingerne; Børnesagens Fællesråd: 800 Kr. fra Juleindsamlingerne.

Jungshoved Menighedsråd vil gerne takke alle, der har bidraget til indsamlingerne. 
 

Hjemmesiden sidst opdateret 6.november 2019

 

 

Allerslev Kirke

AL-EF10
AL-EF11
AL-EF12
Allerslev Kirke Postkort
P1010120
AL-AT36
ALL-VALG

Jungshoved Kirke

JU-EF31
JU-EF32
JU-PO01
JU-PO02
JU-TM1
JU-AT01
JU-AT21
JU-AT27
JUN-VALGT

    Arrangementsfolder for Allerslev og Jungshoved sogne

    Se den aktuelle her.


    Folderen om cykelvenlige vejkirker.

    Se den her.

    Find Jungshoved Kirke her.