BegivenhedDato

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

30. okt 10:30
11:30
30. okt 10:30 -
11:30

Allehelgensgudstjeneste I Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

6. nov 16:30
17:30
6. nov 16:30 -
17:30

Allehelgensgudstjeneste i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

6. nov 19:00
20:00
6. nov 19:00 -
20:00

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

13. nov 10:30
11:30
13. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Allerslev Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

20. nov 10:30
11:30
20. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Jungshoved Kirke ved sognepræst Torben Møllenbach

27. nov 10:30
11:30
27. nov 10:30 -
11:30

Velkommen til hjemmesiden for Allerslev og Jungshoved sogne

De to separate sogne har fælles sognepræst og samarbejder om arrangementer, der oftest afholdes i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke eller i Allerslev Præstegård.


Menighedrådsvalg 2016

Der skal i år være valg til Menighedsrådene landet over. Det sker d. 8. november 2016.

Da der bor under 1.000 medlemmer af Folkekirken i Jungshoved Sogn, skal der vælges 5 personer plus 2 suppleanter til Menighedsrådet. Man skal være medlem af Folkekirken for at blive valgt ind i Menighedsrådet. 

Hvis du har lyst til at opstille til valget til Jungshoved Menighedsråd, bør du komme til et opstillingsmøde i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19:00. Læs mere her


Roneklint – Michigan – Alaska – RETUR– en udvandrerhistorie

I begyndelsen af oktober sidste år modtog Jungshoved Menighedsråd en mail fra en hr. Duffy Jensen i Alaska, hvori han bad om hjælp til at finde frem til gravsteder eller anden information om hans slægtninge. Han var nemlig vidende om, at hans slægt stammede fra Kalvehave og Jungshoved, og han planlagde at komme til Danmark og Sydsjælland i foråret 2016 for at finde ud af mere om hans ”danske rødder”. Det var meget spændende at hjælpe til med at løse denne opgave. Og ved manges hjælp fandt vi frem til, at Duffy Jensens Tipoldeforældre og tre øvrige familiemedlemmer ligger begravet på Jungshoved Kirkegård. I april 2016 kom Duffy Jensen og hans ældste søn Eric så den lange vej fra Alaska for at træde i deres slægts fodspor her på Sydsjælland samt aflægge et besøg ved det gamle familiegravsted. Læs mere her


Rejse 29.maj-2.juni 2017 til reformatoren Martin Luthers Wittenberg i Tyskland

I samarbejde med Unitas Rejser har Jesper Bo Blomgren og jeg arrangeret en tur til reformatoren Martin Luthers Wittenberg i Tyskland. I anledning af, at det i 2017 er 500 år siden, at Luther satte gang i reformationen. Læs mere om turen her. I skal være opmærksom på, at der et begrænset antal billetter til rådighed. Hvis I er interesseret i at komme med, kan I ringe til mig på 55996017, eller mail: tom@km.dk. I skal dog være opmærksom på, at jeg holder ferie uge 7,8 og 9.

Venlig hilsen sognepræst Torben Møllenbach


2015: Årets gang i Jungshoved Kirke

I 2015 blev 6 unge konfirmeret og 5 par blev viet; desuden blev 6 døbt, og 10 blev enten begravet eller bisat fra Jungshoved Kirke.

De samlede udgifter løb op i 1.243.404 Kr. til løn til kirkens ansatte - bortset fra løn og pension til præsten – samt til drift og vedligeholdelse af Kirken, Kirkegården, Graverboligen og Rejsestalden. Udgifterne er noget højere end tidligere år bl.a. pga. renovering af de offentlige toiletter – nu med handicap toilet - i vest gavlen i Graverboligen.

Og ca. 2.500 besøgende deltog i de kirkelige handlinger eller andre kulturelle og sociale arrangementer.

Læs mere her.Kirkerne kort beskrevet i Info-foldere

I lighed med det nye skrift for et par år siden til Jungshoved Kirke er udkommet et tilsvarende skrift om Allerslev Kirke, også skrevet af tidligere sognepræst i Toreby på Lolland, Svend Aage Nielsen. Folderne ligger i våbenhuset i kirkerne og kan erhverves for en rimelig pris.


 
 

 

 

 

Hjemmesiden sidst opdateret 12.august 2016

 

 

Allerslev Kirke

AL-EF10
AL-EF11
AL-EF12
Allerslev Kirke Postkort
P1010120
AL-AT36
ALL-VALG

Jungshoved Kirke

JU-EF31
JU-EF32
JU-PO01
JU-PO02
JU-TM1
JU-AT01
JU-AT21
JU-AT27
JUN-VALGT

    Folderen om cykelvenlige vejkirker.

    Se den her.

    Find Jungshoved Kirke her.